Nguyễn Xuân Quang
Nguyễn Xuân Quang
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 65 lượt xem

Làm thế nào để video rõ hơn mờ quá không nhìn thấy gì

Làm thế nào để video rõ hơn, mờ quá không nhìn thấy gì

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 65 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Xuân Quang 21:03 - Mar 31, 2022

Để mình kiểm tra rồi up lại cho mọi người nhé

Vỗ tay vỗ tay
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội