Nguyễn Nhân Thành
Nguyễn Nhân Thành
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 99 lượt xem

nhờ xem giúp e e k biết nguyên nhân vì sao code vba của em lại bị báo lỗi thế này

nhờ thầy xem giúp e với ạ, e k biết nguyên nhân vì sao


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 99 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Nguyễn Nhân Thành 16:04 - Apr 12, 2022

Chào bạn bạn phải set lệnh như sau nhé

Option Explicit

Sub Chonworkbook()

    Dim ws As Worksheet

    Set ws = Sheet5

    ws.Select

    ws.Range("A1").Value = "Gitiho"

    Set ws = Nothing

End Sub


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nhân Thành 08:04 - Apr 13, 2022

da e cảm ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nhân Thành 10:04 - Apr 13, 2022

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội