Nguyễn Anh Duy
Nguyễn Anh Duy
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 79 lượt xem

Mình đang có 1 bảng dữ liệu và muốn dùng hàm để trả kết quả (wrong process/

Mình đang có 1 bảng dữ liệu và muốn dùng hàm để trả kết quả (wrong process/ right process/ not save task ).

Mình có test thử đoạn hàm sau nhưng nó chỉ hiểu lọc đúng cho mình 2 điều kiện , còn lại thì ko bik lồng ghép sao :

=IF(XOR(COUNTA(Z8:AC8)=4,COUNTA(AU8:AX8)=4),IF(OR(Z8="n",AA8="n",AB8="n",AC8="n",AU8="n",AV8="n",AW8="n",AX8="n"),"Wrong process","Right Process"),"ERROR")

Nhờ giảng viên chỉ giúp , cám ơn

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 79 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Anh Duy 15:04 - Apr 13, 2022

Điều kiện của bạn là gì?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Anh Duy 15:04 - Apr 13, 2022

Ở đây mình chưa rõ logic của bạn. Phần hình ảnh bạn chụp cũng chưa mô tả rõ cách đánh giá logic này như thế nào. Bạn có thể vui lòng cung cấp thông tin rõ hơn được không?

Mình thấy hàm bạn viết đang phức tạp quá mức cần thiết. Có thể lồng ghép nhiều hàm IF nhưng nguyên tắc lồng là:

IF(logical_test1, giá trị đúng, 

   IF(logical_test2, giá trị đúng,

   ...

      giá trị sai))

Bạn đang lồng hàm IF thứ hai vào ngay vị trí giá trị đúng của hàm IF thứ 1, như thế là không rõ ràng, dễ nhầm lẫn.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Anh Duy 15:04 - Apr 13, 2022

cần trả về kết quả (wrong process/ right process/ not save task )

nếu những cột đó ở cả 2 kịch bản đều là giá trị n thì not save task 

nếu 1 trong những cột đó mà có xuất hiện n thì " wrong processs"

còn nếu y hết thì right process

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Anh Duy 16:04 - Apr 13, 2022

mình xin note lại , mình có 1 tool chấm điểm đánh giá như sau: 

giá trị n : được hiểu là có lỗi vi phạm 

giá trị y: không vi phạm 

mình sẽ cần 1 cái cột nhập hàm if vào để khi mình nhập chấm điểm thì cột kết quả đó sẽ trả về 3 kết quả sau ( right process / wrong process/ not save task )

+Nếu 1 trong 4 cột tiêu chí ( chỉ cần có 1 tiêu chí bị chấm là "n" thì cột kết quả sẽ trả là wrong process

+Nếu tất cả các cột tiêu chí là " y" thì trả : right process

+Nếu tất cả các cột tiêu chí là " n" thì trả : not save task 

thank you

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội