Sáu Nguyễn
Sáu Nguyễn
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 49 lượt xem


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 49 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Sáu Nguyễn 21:04 - Apr 14, 2022

Thầy cho em hỏi ,em lập công thức như thầy mà sao công thức của em sau khi đánh dấu phẩy là nó hiện ra như trên thanh công thức ạ

Vỗ tay vỗ tay
Sáu Nguyễn 16:04 - Apr 15, 2022
Do bạn chưa chọn ô bạn nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Sáu Nguyễn 09:04 - Apr 18, 2022

Với phần sum_range của bạn đang bị sai data! Là một vùng bạn chưa chọn vị trí bắt đầu và kết thúc

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội