Trần Hoàng Hương
Trần Hoàng Hương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 59 lượt xem

Mục phải thu nhắn hạn khách hàng trong bảng cân đối kế toán lấy từ bảng cân đối số phát sinh hay bảng công nợ phải thu khách hàng tài khoản 131?

cho e hởi là khi lập bảng cân đối kế toán mục phải thu ngắn hạn khách hàng thì  lấy bên bảng cân đối số phát sinh hay là bảng công nợ phải thu   khách  hàng tài khoản 131 ạ 


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 59 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Trần Hoàng Hương 14:04 - Apr 19, 2022

bạn lấy trê cân đối phát sinh hay trên  sổ công nợ đều dc, cơ bản ban lấy đang bản chất số liệu bạn cần  là số nào để mình lấy đúng

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội