Bùi Nguyễn Minh Thuý
Bùi Nguyễn Minh Thuý
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 49 lượt xem

phần mềm excel của em không có ng thức Textjoin

Thầy ơi, phần mềm excel của em không có công thức Textjoin.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 49 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Nguyễn Minh Thuý 08:04 - Apr 23, 2022

Chào bạn bạn cài office từ 2019 trở lên nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội