Lê Thành
Lê Thành
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 56 lượt xem

ee có một bảng tính như trên e đang muốn set ng thức để lập phiếu

e

e có một bảng tính như trên: e đang muốn set công thức để lập phiếu nhập kho, cùng tờ khai sẽ có cùng một phiếu nhập kho và sẽ tự động nhảy số, e đang đặt công thức như trên nhưng được kết quả như mong muốn, e cảm ơn ạ!!

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 56 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Thành 23:04 - Apr 25, 2022

Đầu tiên bạn cần đảm bảo bảng này được sắp xếp theo thứ tự cho cột So_TK.

Sau đó tại ô B15 bạn dùng hàm như sau:

=IF(C15="", "",

      IF(COUNTIF($C$14:C15, C15)>1, B14,

            "PNK21/"&TEXT(VALUE(RIGHT(B14, 3)) + 1, "000")))

Ý nghĩa:

- Hàm IF1: nếu ô C15 là rỗng thì số phiếu cũng là rỗng

- Hàm IF2: nếu đếm giá trị ô C15 mà bị trùng lặp thì lấy theo số phiếu ở ngay ô phía trước

- Dòng cuối: trường hợp còn lại thì tạo số phiếu mới, dựa theo số phiếu trước đó cộng thêm 1 đơn vị

Vỗ tay vỗ tay
Lê Thành 13:04 - Apr 26, 2022

cho e làm phiền thầy thêm chút ạ, e có files nhập và files xuất, e muốn làm thẻ kho chi tiết xuất nhập cho các mã NPL (các cột như bôi vàng dưới đây), mong thầy giúp e với ạ, e cảm ơn ạ!


Vỗ tay vỗ tay
Lê Thành 14:04 - Apr 26, 2022

Chào bạn bạn xem chương 9 bài là 104 và 105 nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội