Phan Thị Nguyệt
Phan Thị Nguyệt
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 52 lượt xem

Ngày 0602 xuất kho 571kg s304 12 để sản xuất ra 25 cái Mặt inox và đã nhập

Ngày 06.02 xuất kho 571kg s304 1.2 để sản xuất ra 25 cái Mặt inox và đã nhập kho TP ngày 20.02.

Ngày 21.02 xuất kho 4115kg s304 1.2 để sản xuất tiếp Mặt inox chưa nhập kho TP, thì sao lúc cuối tháng em chạy tính giá thành sản phẩm và dở dang thì không ra dở dang cuối tháng của Mặt inox vậy ạ? Số lượng sản xuất cho đợt 2 bị dồn hết tính cho giá thành đợt 1 ạ.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 52 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Thị Nguyệt 15:04 - Apr 28, 2022
bạn có tạo đối tượng tính giá thành riêng nhau không, tính riêng đối tượng tập hợp cp thì mới tập hợp riêng bạn nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội