Mai Hồng Nhung
Mai Hồng Nhung
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 107 lượt xem

có thể tạo số thứ tự cho cùng một tên sản phẩmVí dụ Nguyễn Văn A có

thầy có thể hướng dẫn cách tạo số thứ tự cho cùng một tên sản phẩm.Ví dụ Nguyễn Văn A có 5 hàng bà đánh số thứ tự từ 1 đến 5
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 107 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Mai Hồng Nhung 00:04 - Apr 29, 2022

Đánh số thứ tự tăng dần thì bạn có thể dùng hàm COUNTIF như sau:

=COUNTIF($B$3:B3, B3)

Trong đó vùng đếm là B3:B3, nhưng cố định điểm đầu

Điều kiện đếm là chính ô B3

Khi kéo công thức trên, giá trị $B$3 được cố định sẽ không thay đổi, còn các giá trị B3 khác thì thay đổi => khi đó cả vùng đếm được mở rộng dần ra, còn giá trị điều kiện sẽ thay đổi dần tới vị trí được mở rộng

=> kết quả sẽ là thứ tự tăng dần.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông