Nguyễn Lệnh
Nguyễn Lệnh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 64 lượt xem

XIN HỎI SQL PHIÊN BẢN SQL SERVER 1050 KHÔNG BACKUP DATABASE ĐƯỢC LÀ DO SAI PHIÊN

XIN HỎI SQL PHIÊN BẢN SQL SERVER 10.50 KHÔNG BACKUP DATABASE ĐƯỢC, LÀ DO SAI PHIÊN BẢN SQL HAY SAO Ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 64 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Lệnh 14:05 - May 04, 2022

Hi anh, để backup được database, mình cần có 1 database trong hệ thống SQL của mình trước. Nếu chưa có, mình có thể tạo database và import dữ liệu  vào ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội