Ms Na
Ms Na PRO
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 66 lượt xem

cho sao mỗi lần refresh dữ liệu lại sinh ra 1 data trong Power Query Hình ảnh

Giảng viên cho hỏi, sao mỗi lần refresh dữ liệu lại sinh ra 1 data trong Power Query. Hình ảnh đính kèm. Nhờ Giảng viên hỗ trợ cách sửa lỗi. Cảm ơn giảng viên


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 66 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Ms Na 22:05 - May 02, 2022

Data được sinh ra tự động có thể là do bạn đang dùng phương pháp query theo toàn bộ các bảng có trong Workbook. Khi đó chính kết quả của query cũng tạo ra bảng và được lấy lại vào power query theo 1 vòng lặp.

Bạn có thể xem lại bước (Step) này, sau đó lọc bỏ bảng kết quả do query tạo ra (không tính bảng này).

Vỗ tay vỗ tay
Ms Na 10:07 - Jul 04, 2022

Cảm ơn chuyên gia

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội