Phạm Thị Tuyết Sanh
Phạm Thị Tuyết Sanh PRO
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 71 lượt xem

Phần mểm ecus là ng ty phải có phần mềm đúng không Khi làm mình mới đăng

Phần mểm ecus là công ty phải có phần mềm đúng không thầy. Khi làm mình mới đăng nhập được

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 71 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Tuyết Sanh 07:05 - May 04, 2022

hi e 

1 là công ty xnk có phần mềm 

2 là công ty xnk có thể gửi chữ ký số cho công ty logistics , để nhờ công ty logistics trình ký giúp , thì công ty xnk ko cần cài đặt phần mềm

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội