Buffalo9x
Buffalo9x
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 89 lượt xem

Có cách nào để lập trình VBA riêng ra k Excel được không ? Nó là một phần

Có cách nào để lập trình VBA riêng ra khỏi Excel được không thầy ? Nó là một phần mềm riêng điều khiển cho các file excel.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 89 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Buffalo9x 15:05 - May 06, 2022

không được bạn nhé, vba sẽ đi theo bộ office bạn nhé, bạn muốn điều khiển excel có thể học python hoặc C#, vb.net nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội