Trần Thanh Sơn
Trần Thanh Sơn
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 50 lượt xem

Làm thế nào để xuất dữ liệu khi đã lo (ghép) file và power query ra file excel

Làm thế nào để xuất dữ liệu khi đã load (ghép) file và power query ra file excel thông thường ? tks thầy

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 50 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thanh Sơn 18:05 - May 11, 2022

Hi bạn, sau khi mình ghép dữ liệu chẳng hạn, bạn chọn Close & Load To (cái thứ 2), sau đó bạn chọn Load to Table, ra 1 sheet mới 

Dữ liệu ghép sẽ ra 1 sheet, nếu muốn sử dụng bạn copy ra file khác, chứ trực tiếp thì không có chức năng Export ra 1 file khác nha b

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội