Nguyễn Tá Hiến
Nguyễn Tá Hiến
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 40 lượt xem

Dim RetVal 'Hoàn toàn là một biến thể 'Thuộc tính mặc định được gán

Dim RetVal 'Hoàn toàn là một biến thể.

   'Thuộc tính mặc định được gán cho Kiểu 8 Biến thể RetVal.

   RetVal = CreateObject ("Ứng dụng Excel")

   RetVal.Vible = True 'Lỗi xảy ra ở đây.    thay oi em moi hoc viet cot ma khi chay no cu bao the nay phai cai dat nhu the nao thay chi giup em

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 40 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tá Hiến 09:05 - May 12, 2022

Chào bạn CreateObject  thường là gọi các thư viện có sẵn của excel như ADO và "Ứng dụng Excel" thì không phải là thư viện nên nó bị lỗi là điều đương nhiên

Trong đoạn code trên bạn đang muốn viết điều gì nhỉ?


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội