Trần Quyết Chiến
Trần Quyết Chiến
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 126 lượt xem

Downlo CSDL giống video bài giảng ở đâu ah?

Download CSDL giống video bài giảng ở đâu ah?


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 126 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Quyết Chiến 10:05 - May 14, 2022

Bạn tải ở bài 1.5 nha bạn, phần Tài liệu đính kèm 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội