Nguyễn Thị Hồng Gấm
Nguyễn Thị Hồng Gấm
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 43 lượt xem

e có bài tập về định khoản có thể hướng dẫn giúp e được k ak

dạ e có bài tập về định khoản cô có thể hướng dẫn giúp e được k ak

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 43 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hồng Gấm 10:05 - May 31, 2022

Trong năm 2014. Lan Phương trả thưởng 5.200 tr năm 2013 cho ban lãnh đạo công ty. Trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31/12/2013, Lan Phương đã lập dự phòng 4.800tr cho những khoản thưởng này và đã tính toàn là phí dự phòng này vào chi phí được trừ của báo cáo thuế 2013.

Tháng 6/2014, Cơ quan thuế tiến hành quyết toán thuế năm 2013 và đã loại 1.960 tr của khoản dự phòng nói trên của năm 2013 do vượt quá tỷ lệ dự phòng 17%. Tuy nhiên cơ quan thuế xác nhận rằng khoản vượt quá này sẽ được trừ trong năm chí trả

Lan Phương đã ghi sổ 550 tr tiền thuế truy thu, tiền phạt vào chi phí khác, và 400 triệu tiền thưởng vào chi phí bán hàng cho năm 2014. Lan Phương quyết định không lập dự phòng tiền thưởng cho năm 2014.

trong bài này có nhiều chổ e chưa hiểu và không biết định khoản thế nào. mong cô hướng dẫn giúp e ak

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hồng Gấm 16:06 - Jun 01, 2022
bạn k hiểu nghiệp vụ nào trong bài tập này? mình thấy các nv này bàm bài học đều làm dc mà
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội