Nguyễn Trương Thống
Nguyễn Trương Thống PRO
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 50 lượt xem

Nhờ Chuyên giá hướng dẫn chuyển giá trị trong khung tô đỏ (column 3 &

Nhờ Chuyên giá hướng dẫn chuyển giá trị trong khung tô đỏ (column 3 & 4 - dòng 8 & 9) sang giá trị % ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 50 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trương Thống 07:06 - Jun 02, 2022

Chào bạn giá trị này phải chuyển cả cột chứ không thể chuyển duy nhất 1 giá trị được bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội