vu huong
vu huong
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 82 lượt xem

câu này e trả lời đúng sao đáp án lại báo sai ạ

câu này e trả lời đúng sao đáp án lại báo sai ạ

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 82 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
vu huong 09:06 - Jun 30, 2022

Câu bạn đang chọn đáp án sai vì: Nợ phải trả = Tổng tài sản - Vốn chủ sở hữu (chứ phải phải Tài sản Dài hạn - Vốn CSH)

Đáp án đúng ở đây là Tổng Tài sản = Tổng Nguồn vốn

Vỗ tay vỗ tay
vu huong 15:07 - Jul 09, 2022

c

 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội