Dương Thị Thúy Hà
Dương Thị Thúy Hà
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 175 lượt xem

có thể giải thích rõ hơn về cách tính Vòng quay hàng tồn kho và ý nghĩa

Thầy có thể giải thích rõ hơn về cách tính Vòng quay hàng tồn kho và ý nghĩa của chỉ số này được không ạ?

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 175 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Dương Thị Thúy Hà 12:08 - Aug 18, 2022
  1. Giải thích về vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay hàng tồn kho, hay tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho, là số lần một doanh nghiệp bán và thay thế lượng hàng dự trữ của mình trong một thời kỳ nhất định.

Vòng quay hàng tồn kho cao nói chung có nghĩa là hàng hóa được bán nhanh hơn và tỷ lệ vòng quay thấp cho thấy doanh số bán hàng yếu và hàng tồn kho dư thừa, điều này có thể là thách thức đối với doanh nghiệp.

     2. Cách tính

Vòng quay hàng tồn kho được tính bằng cách lấy giá vốn hàng bán trong năm chia cho hàng tồn kho trung bình.

Vòng quay hàng tồn kho = (Giá vốn hàng bán) / (Hàng tồn kho trung bình)

Ví dụ: ABC Co. có giá vốn hàng bán là 5 triệu đô la cho năm hiện tại. Chi phí tồn kho đầu kỳ của công ty là 600.000 đô la và chi phí tồn kho cuối kỳ là 400.000 đô la. Với số dư hàng tồn kho, giá vốn trung bình của hàng tồn kho trong năm được tính là 500.000 đô la. Kết quả là, vòng quay hàng tồn kho được đánh giá là 10 lần một năm.

3. Ý nghĩa sâu xa của chỉ số này.

Theo nguyên tác tạo ra tiền là :

Tiền → mua hàng nhập kho → bàn giao cho khách hàng (ghi nhận công nợ) → thu tiền

Như vậy 

Nếu số ngày  tồn kho thấp thì tiền sẽ thu về nhanh hơn. Mà muốn tồn kho thấp thì số lần doanh nghiệp bán và thay thế hàng dự trữ của mình nhanh hơn, hay có nghĩa là vòng quay hàng tồn kho phải cao.

Kết luận số vòng quay tồn kho càng cao thì tương ứng số ngày tồn kho càng thấp. Tuy nhiên để biết rằng vòng quay hiện tại đang tốt hay xấu thì bạn nên so sánh với lịch sử - đối thủ - ngành - kế hoạch.

 

 

Vỗ tay vỗ tay
Dương Thị Thúy Hà 23:11 - Nov 27, 2023

vòng quay hàng tồn kho là vòng quay số lần diễn ra tình trạng “trống kho”. Ví dụ: vòng quay hàng tồn kho của 1 năm bằng 4 thì tức là trong 1 năm đó diễn ra 4 lần trống kho

 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông