Love_excel
Love_excel
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 134 lượt xem

Cách tách dữ liệu trong Excel

Em muốn tách dữ liệu trong Excel dạng number như trong hình dưới thì phải làm thế nào ạ? Mong thầy hướng dẫn.

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 134 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Love_excel 09:09 - Sep 26, 2022

Bạn dùng hàm Left mid right tách riêng các giá trị ra: 

  • Hàm Right tách 2 số cuối (phần năm): =RIGHT(B6, 2)
  • Hàm LEFT tách hai số ở gần 2 số cuối: =LEFT(RIGHT(B6, 4), 2)
  • Hàm Left tách những số còn lại (phần ngày) =LEFT(B6, LEN(B6)-4)

Sau đó bạn ghép lại các giá trị trên bằng hàm DATE theo thứ tự Năm, tháng, ngày là được nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Love_excel 10:09 - Sep 26, 2022

dạ em hiểu rùi thầy ơi, excel thật tuyệt vời.

Vỗ tay vỗ tay
Love_excel 10:09 - Sep 26, 2022

nhưng đợt lâu rồi em có làm nhưng ko cần dùng hàm cũng ra được, mà lâu quá em quên rồi.

Vỗ tay vỗ tay
Love_excel 10:09 - Sep 27, 2022

Bạn dùng flast fill nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội