shine92
shine92
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 19 lượt xem

Có thể cho em xin file mẫu phụ lục hợp đồng không?

Cho em xin file mẫu phụ lục hợp đồng của bài giảng này được không ạ?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 19 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
shine92 14:11 - Nov 14, 2022
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông