Tô Thi Lý
Tô Thi Lý
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 229 lượt xem

Giảng viên cho em hỏi, ở phần sổ cái DMTK khg có cột...

Giảng viên cho em hỏi, ở phần sổ cái DMTK khg có cột TKSD ,sang sổ chi tiết lại có thêm cột DMSD vậy khi làm sổ có bị đảo lộn thứ tự của cột ở số cái ? hay tn ?
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 229 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội