Huỳnh Úc
Huỳnh Úc
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 227 lượt xem

phầần phân loại theo kết cấu giáo viên nói e ko rõ lắm,...

phầần phân loại theo kết cấu giáo viên nói e ko rõ lắm, hơi bị lủng củng
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 227 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Úc 11:03 - Mar 29, 2019
hết cấu tài khoản theo nhóm tài sản và tài khoản nguồn vốn hả bạn?
Bạn học vướng đâu thì bạn đặt câu hỏi mình tư vấn cho nhé
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Úc 14:03 - Mar 29, 2019
chỗ TSLĐ và TSCĐ cô nói ko dc rõ
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Úc 16:03 - Mar 29, 2019
Tài sản lưu động = Tiền mặt + ngân hàng + công nợ + các khoản phải thu + đầu tư ngắn hạn + hàng tồn kho + chi phí trả trước
TSCĐ: là tư liệu sản xuất chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn và dùng được vào nhiều chu kì sản xuất
Vậy: TS lưu động là nhóm những tài sản, TS cố định là loại ts riêng, có tên gọi, giá trị, mục đích sử dụng và thời gian sử dụng cụ thể
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Úc 20:03 - Mar 29, 2019
Cảm ơn cô!
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông