Lương Ngọc Bích
Lương Ngọc Bích
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 109 lượt xem

A = Tổng phát sinh Nó của các tài khoản (511 + 515 + 711)...

A = Tổng phát sinh Nó của các tài khoản (511 + 515 + 711)

B = Tổng phát sinh Có của các tài khoản (632 + 635 + 641 + 642 + 811)
Cô giaỈ thích cho e chỗ này với ạ, e thấy ngược sao ấy
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 109 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lương Ngọc Bích 10:04 - Apr 05, 2019
511,515,711: các doanh thu
632,635,641,642: các chi phí
>>> Lợi nhuận = tổng dthu - tổng cp
Vỗ tay vỗ tay
Lương Ngọc Bích 14:04 - Apr 05, 2019
Dạ, vậy trong giáo trình viết như trên là ngược phải không ạ?
Vỗ tay vỗ tay
Lương Ngọc Bích 09:04 - Apr 06, 2019
A bằng các khoản doanh thu
B = các khoản chi phí
A-B = lợi nhuận
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông