Lưu Yến
Lưu Yến
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 16 lượt xem

cho emhoi pm hcns em nhap thu thong tin nv moi thi ten nv do nhay...

cho emhoi pm hcns em nhap thu thong tin nv moi thi ten nv do nhay vao qua trinh chu kophai nhay vao dsnv a
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 16 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lưu Yến 10:04 - Apr 29, 2019
Để nhập thông tin mới, bạn bấm nút Thêm mới rồi nhập => Khi lưu sẽ thêm mới nhân viên.
Còn khi double click (nháy đúp) vào 1 nhân viên thì sẽ ra thay đổi thông tin nhân viên đó, việc thay đổi sẽ lưu vào Quá trình.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội