Nguyễn Trà my
Nguyễn Trà my
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 234 lượt xem

Cô ơi. Đối với hóa đơn thanh toán...

Cô ơi. Đối với hóa đơn thanh toán nhiều lần thì ko được dùng tiền mặt thanh toán ạ? Chỗ ví dụ của cô em ko hiểu lắm
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 234 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trà my 10:03 - Mar 16, 2018
Tổng số tiền trên 1 hoá đơn hoặc trên nhiều hoá đơn nhưng cùng 1 ngày thì thanh toán không dùng tiền mặt. Nên hoá đơn đó có thanh toán nhiều lần cũng vẫn không dùng thanh toán bằng tiền mặt nhé, để được khấu trừ thuế GTGT
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông