Hoàng Thị Huệ
Hoàng Thị Huệ
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 85 lượt xem

thầy cho em hỏi: tại sao em điền xong công thức tính...

thầy cho em hỏi: tại sao em điền xong công thức tính tiền thì kéo đến hết ngày 31/7/2019 thì vẫn ra nó liệu đúng, nhưng kéo đến tháng 8 thì lại ko trả kết quả mà lại báo #NAME?. '=IF(MONTH(C467)=7;SUMPRODUCT((BT01_Data!$C$4:$C$18=B467)*(BT01_Data!$D$3:$AH$3=DAY(C467))*(BT01_Data!$D$4:$AH$18));SUMP((BT01_Data!$C$23:$C$37=B467)*(BT01_Data!$D$22:$AH$22=DAY(C467))*(BT01_Data!$D$23:$AH$37)))
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 85 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông