Nguyễn Thị Hồng Minh
Nguyễn Thị Hồng Minh
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 346 lượt xem

Cách lấy số tiền bên bảng cân đối phát sinh bằng hàm Excel

mình có một thắc mắc là khi nhập liệu chi tiết cô giáo nhập cả mã 131TL chẳng hạn thì khi dùng sumif lấy bên bảng cân đối phát sinh sao ra số tiền được ạ?
Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 346 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hồng Minh 08:03 - Mar 27, 2018
trên cân đối ps, nếu dùng sumproduct thì bạn để điều kiện và lấy 3 ký tự bên trái trên số tk ở nhật ký chung thôi. vd trên thì chỉ lấy 131. Nếu dùng đơn giản hơn dùng hàm sumif thì sẽ lấy theo tài khoản con. Các tài khoản cấp 1 tính lại bằng hàm subtotal
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hồng Minh 08:03 - Mar 27, 2018
VD: ô phát sinh nợ ở cân đối ps nếu dùng sumproduc: =IF($A12="",0,SUMPRODUCT((LEFT(NKC!$I$8:$I$1007,LEN($A12))=$A12)*(NKC!$C$8:$C$1007>=$J$1)*(NKC!$C$8:$C$1007<=$J$2)*NKC!$K$8:$K$1007))
Vd nếu dùng sumif: ở tk con : =SUMIF(NKC!$I$9:$I$389,CDPS!A12,NKC!$K$9:$K$389) và ở tài khoản cấp 1 bằng tổng các tài khoản con: =SUBTOTAL(9,E12:E14)
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hồng Minh 10:03 - Mar 27, 2018
cảm ơn cô giáo ạ, chắc mình bỏ qua đoạn cô giáo hướng dẫn dùng sumproduct nên ko biết, vì bên NKC mình hạch toán theo cô giao hướng dẫn là 131 kèm mã ký tự chữ nên khi dùng sumif không lên được số tiền.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hồng Minh 10:03 - Mar 27, 2018
Còn một cái nữa mình chưa hiểu là cột lọc lập công thức bên nhật ký chung dùng để làm gì ạ? công thức phức tạp mà mình thấy không dùng đến?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hồng Minh 08:03 - Mar 28, 2018
cột lọc công thức ở cột nào vậy bạn? cột số dòng à? mỗi thao tác đều có mục đích mà @@
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông