Nguyễn Mai Lan
Nguyễn Mai Lan
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 204 lượt xem

khi mua CCDC dòng thuế VAT đầu vào bên...

khi mua CCDC dòng thuế VAT đầu vào bên diễn giải không ghi thuế VAT mà ghi 'thiết bị văn phòng ' luôn ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 204 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Mai Lan 21:04 - Apr 06, 2018
Đõ là khi bạn nhập liệu, nếu dòng thuế VaT bạn ghi sao thì sổ ghi vaatyj, ghi vậy bạn hiểu Vat CỦA PHẨN NÀO. (ghi thuế GTGT được khấu trừ là cahs ghi phổ thông) nhưng mình thì thường ghi như này cho dễ kiểm tra
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông