Trần Thị Lan Trinh
Trần Thị Lan Trinh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 159 lượt xem

Em muốn tải bài tập này về máy để thực hành...

Em muốn tải bài tập này về máy để thực hành thì lấy ở chỗ nào vậy ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 159 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Lan Trinh 00:11 - Nov 01, 2019
Bạn tải bộ chứng từ và file excel trắng chưa có công thức về để thưck hành nhé. Tải trong bài 2 chương 1
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội