Thái Bá Cường 
Thái Bá Cường 
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 220 lượt xem

trong bài giảng sumifs ng thức bên dưới có thêm " 0) ý là gì

Thầy cho hỏi, trong bài giảng sumifs công thức bên dưới có thêm " ,0) ý là gì thầy trong cấu trúc sumifs kg có cái này vì đây kg phai hàm if
=SUMIFS($H$22:$H$36,$G$22:$G$36,"Tâm",$F$22:$F$36,"Cam",$E$22:$E$36,">="&DATE(2018,5,1),$E$22:$E$36,"<="&EOMONTH(DATE(2018,5,1),0))
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 220 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội