Đào Công Tới
Đào Công Tới
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 299 lượt xem

Video sao lại không có tiếng để hướng dẫn vậy trung tâm Làm như này học

Video sao lại không có tiếng để hướng dẫn vậy trung tâm. Làm như này học viên sao mà hiểu được?
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 299 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đào Công Tới 16:02 - Feb 19, 2020
do video là nhưng thủ thuật cực ngắn, chủ yếu sử dụng những công cụ có sẵn để thực hiện hành động nhanh nhất
Vỗ tay vỗ tay
Đào Công Tới 19:06 - Jun 13, 2020
như vậy rất khó cho học viên hiểu được bài giảng, vì thế trung tâm nên nghiên cứu lại phần này thì sẽ hoàn thiện hơn
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội