Nguyễn Minh Hào
Nguyễn Minh Hào
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 270 lượt xem

Em muốn viết một lệnh tạo ra thời gian cách một thời gian tùy ý một tháng

Em muốn viết một lệnh tạo ra thời gian cách một thời gian tùy ý một tháng để hiện lên textbox thì viết sao vậy thầy
Vd: ngày 30/1/2020 thì kết quả em muốn là 29/2/2020
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 270 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh Hào 04:03 - Mar 26, 2020
Việc này không cần đến Macro:
Ví dụ: A1 nhập 30/1/2020
A2 có thể dùng hàm =EOMONTH(A1,1)

Gửi bạn tham khảo
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh Hào 15:03 - Mar 26, 2020
E muốn hiện trên textbox của userfrom chứ k phải trong sheet
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội