Lê Thị Thảo
Lê Thị Thảo
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 99 lượt xem

lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền tệ tiền lãi tỉ giá 515/ lỗ tỉ giá trên 635

Cho em hỏi lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền tệ, tiền lãi tỉ giá 515/ lỗ tỉ giá trên 635 và khoản chênh lệch tỉ giá 413, khoản tiền thu hộ và chi hộ 1388 thì thuộc chỉ tiêu nào của báo cáo?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 99 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Thị Thảo 19:02 - Feb 27, 2020
Lưu chuyển tiền tệ bạn nhìn trong định khoản của bạn đó. Cứ nghiệp vụ nào đối ứng có tài khoản tiền (111,112....) thì bạn xác định chỉ tiêu tương ứng.
Nợ 635 ở chỉ tiêu 04,
có 515 ở chỉ tiêu 01
Thu 138 nó ở chỉ tiêu 06 (có 138)
Chi (Nợ 338) nó nằm ở 07
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội