Lý An Châu 
Lý An Châu 
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 215 lượt xem

CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG

CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 215 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lý An Châu  18:02 - Feb 27, 2020
Chào Châu, về công thức tính lương thì mỗi công ty có một công thức khác nhau dựa trên quy chế lương, không biết Lương đang hỏi về công thức được nhắc tới trong bài nào ạ?
Vỗ tay vỗ tay
Lý An Châu  18:02 - Feb 27, 2020
Chào Châu, về công thức tính lương thì mỗi công ty có một công thức khác nhau dựa trên quy chế lương, không biết Lương đang hỏi về công thức được nhắc tới trong bài nào ạ?
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội