Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 108 lượt xem

với cột trong bảng lương để hạch toán vào chi phí là cột cuối thực nhận

Cô ơi cho em hỏi với cột trong bảng lương để hạch toán vào chi phí là cột cuối thực nhận hay cột tổng thu nhập cô
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 108 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Minh Tâm 20:02 - Feb 27, 2020
334 sẽ là tổng lương (cột tổng ở giữa đó bạn), rồi mới trích các cp Bh đi nó mới cân bạn nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội