Nguyễn Anh Tấn
Nguyễn Anh Tấn
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 259 lượt xem

Tôi muốn biết thời gian học là bao lâu? xin cảm ơn

Tôi muốn biết thời gian học là bao lâu? xin cảm ơn
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 259 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Anh Tấn 17:03 - Mar 04, 2020
Hi anh Tấn, với khóa học này a có thể học bất kỳ thời gian nào, vì vậy thời gian học bao lâu là do anh quyết định, tuy nhiên để hiệu quả và áp dụng thực tế vào công việc thì Gitiho mong muốn anh sớm kết thúc khóa học
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội