Bùi Lệ Thu
Bùi Lệ Thu
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 444 lượt xem

làm cách đấy rất mất thời gian ạem lọc tiêu đề nào em chỉ cần kích

làm cách đấy rất mất thời gian ạ
em lọc tiêu đề nào em chỉ cần kích vào đó chọn sort từ A --> Z là song
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 444 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Lệ Thu 16:03 - Mar 06, 2020
mục tiêu của bài giảng là mô tả để giúp mọi người hiểu về các nội dung có trong công cụ Filter, còn trong thực tế sử dụng có thể dùng nhiều cách để thực hiện nhanh hơn.
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Lệ Thu 21:10 - Oct 04, 2020

Chương 4sao tôi vào học k được

Vỗ tay vỗ tay
Bùi Lệ Thu 07:10 - Oct 10, 2020

Mình không thể vào học được chương 4 

Vỗ tay vỗ tay
Bùi Lệ Thu 09:10 - Oct 10, 2020

bạn bấm vào danh mục bài học (là thanh màu xanh bên trái màn hình), chọn chương 4, sau đó chọn 1 bài trong chương 4 để học.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội