Nguyễn Thế Trung
Nguyễn Thế Trung
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 247 lượt xem

Trong "Chương 5 Kỹ thuật khai báo và sử dụng biến trong lập trình VBA" clip

Trong "Chương 5: Kỹ thuật khai báo và sử dụng biến trong lập trình VBA", clip 3, trong phần ví dụ của biến tên DongCuoi, "xl" trong "xlUp" có phải viết tắt cho chữ "Excel" không giảng viên?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 247 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thế Trung 18:03 - Mar 08, 2020
Chào bạn Xlup là thuật toán của vba chỉ vị trí bạn có thể thay xlup = 3 được
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội