Chị Luyến
Chị Luyến
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 135 lượt xem

2020 sẽ xem trong thông tư mới nhất nào về hệ thống tài khoản hả

2020 sẽ xem trong thông tư mới nhất nào về hệ thống tài khoản hả cô
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 135 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Chị Luyến 03:03 - Mar 12, 2020
2020 doanh nghiệp vẫn án dụng tt200 và tt133 bạn nhé , trong bài học có bài phân biệt chế độ kế toán theo 2 tt này đó bạn, bạn xem bài học để tham khảo thông tin nhea
http://www.mediafire.com/file/6furf0s...
Bạn tham khảo bảng hệ thống tài khoản theo 2 thông tư 200 và 133 bạn nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội