Đặng Kim Ánh
Đặng Kim Ánh
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 130 lượt xem

e muốn taỉ tât cả mẩu về để nhâp ng thưc vào? E vào đâu để tai mâủ

Cô ơi e muốn taỉ tât cả mẩu về để nhâp công thưc vào? E vào đâu để tai mâủ sổ Nhât ký chung
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 130 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Kim Ánh 06:03 - Mar 13, 2020
bạn vào bài 1 chương 1 bạn nhé, có mẫu sổ excel và bộ chưng từ để bạn thực hành theo hướng dẫn lần lượt của video
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Kim Ánh 06:03 - Mar 13, 2020
bạn vào bài 1 chương 1 bạn nhé, có mẫu sổ excel và bộ chưng từ để bạn thực hành theo hướng dẫn lần lượt của video
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Kim Ánh 06:03 - Mar 13, 2020
bạn vào bài 1 chương 1 bạn nhé, có mẫu sổ excel và bộ chưng từ để bạn thực hành theo hướng dẫn lần lượt của video
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội