Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 177 lượt xem

tại sao chỗ TK nợ và TK có lại ghi 1111 và 4111 ạ Bài 2 chương 3 ạ

cô ơi cho em hỏi tại sao chỗ TK nợ và TK có lại ghi 1111 và 4111 ạ. Bài 2 chương 3 ạ
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 177 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hằng 05:03 - Mar 14, 2020
bạn có học chuyên ngành kế toán không nhỉ? đây là phần định khoản mà bạn
có 2 hình thức định khoản trên nkc:
- Sổ dọc: là accs nghiệp vụ ghi dọc liệt kê xuống cùng 1 cột
- sổ ngang: là hạch toán ngang như bài học
Cột tk nợ: Ghi số tài khoản hach toán Nợ: NỢ 111 là tăng tiền mặt
Cột TK có: GHi số tk có: Có 4111 là ghi tăng vốn góp
Khi góp vốn bằng tiền mặt thì vốn tăng và tiên tăng

số tiền dc ghi cột tiền
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội