Trần Hiền
Trần Hiền
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 174 lượt xem

Chào cô ạ. Nếu có thể cô gửi...

Chào cô ạ. Nếu có thể cô gửi cho em xin file excel so sánh về hệ thống tài khoản sử dụng ở 2 thông tư này qua mail: tranthihien.tn@gmail.com
Cám ơn cô
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 174 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội