Chị Thơm
Chị Thơm
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 295 lượt xem

Làm thế nào để hiện thị ra được số ngày trong tháng của bảng chấm

Làm thế nào để hiện thị ra được số ngày trong tháng của bảng chấm công? Ví dụ tháng 2 thì nhảy ra 28 ngày, tháng 3 thì ra 31? Của công thức trong bài học ngày
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 295 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Chị Thơm 18:03 - Mar 15, 2020
bạn sử dụng hàm Date, trong đó lấy các giá trị số năm, số tháng, số ngày.
Năm và tháng đã có sẵn khi thiết lập chấm công
Còn ngày thì bạn tạo sẵn 31 cột, mỗi cột ứng với 1 số ngày, rồi dùng hàm date ghép các giá trị lại.
Từ ngày 29 trở đi, bạn biện luận logic so sánh giá trị ngày đó có lớn hơn ngày cuối tháng hay không? (sử dụng hàm EOMONTH để tìm ngày cuối tháng), nếu vượt quá ngày cuối tháng thì lấy giá trị rỗng thay vì lấy ngày bởi hàm date
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội