Trần Thị Kiều Oanh
Trần Thị Kiều Oanh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 298 lượt xem

nếu sổ tài khoản chi tiết muốn lấy tài khoản chi tiết theo mã vậy thì

cô cho em hỏi nếu sổ tài khoản chi tiết muốn lấy tài khoản chi tiết theo mã, vậy thì phải lập 2 sổ chi tiết phải không ạ, một sổ chỉ tiết các TK như: 111, 112, 421,...., còn một sổ là sổ chi tiết công nợ để lấy theo mã. chứ nếu làm cùng 1 sổ em không lập dc công thức vì TK chi tiết và mã nằm ở 2 sheet khác nhau
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 298 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Kiều Oanh 05:03 - Mar 17, 2020
Bạn làm 1 sổ dc bạn nhé, nếu muốn làm riêng cho công nợ chi tiết và đầy đủ hơn bạn làm.
Bạn tham khảo sổ chi tiết nhé, chỉ xem sổ và không xem hạch toán do hạch toán mình k
Chưa có thời gian kiểm tra cho bạn đó (học viên)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông