Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 71 lượt xem

Huệ có thể cho e xin số điện thoại e về vấn đề thuế đang

Cô Huệ ơi có thể cho e xin số điện thoại e hỏi về vấn đề thuế đang yêu cầu với ạ. Cô giúp em với ạ.
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 71 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hằng 05:03 - Mar 18, 2020
bạn có thể đặt câu hỏi trên hệ thống này, hoặc tham gia nhóm face mình vẫn hỗ trợ trên 2 kênh này mà bạn
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hằng 14:07 - Jul 20, 2020
=IF(M9="","",VLOOKUP(M9,DS_DoiTac!$B$6:$E$66,2,0)) cho em hỏi công thức này sai ở đâu ạ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hằng 15:07 - Jul 20, 2020
M9="","" >>>> nếu M( không có dữ liệu (rỗng) thì trả kết quả rỗng ( nó là 2 lần dấu " nhé, k phải 4 lần dấu ' đâu)
M9,DS_DoiTac!$B$6:$E$66,2,0 >>> 2 ở đây là cột thứ 2 từ cột bạn đnag cần tham chiếu ( cột mã)
ngoài ra dấu , hay : trong công thức bạn dùng theo từng máy, máy bạn dấu nào mình để dấu đó
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội