Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 206 lượt xem

Mình không hiểu yêu cầu đề bài "Thao tác tạo bộ lọc Auto Filter và lọc

Mình không hiểu yêu cầu đề bài: "Thao tác tạo bộ lọc Auto Filter và lọc với từng kiểu dữ liệu". Thầy hướng dẫn thêm giúp mình nhé.
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 206 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thùy Trang 01:03 - Mar 31, 2020
Đề bài ở đây là:
1. Chọn record macro
2. Thực hiện việc thiết lập bộ lọc Auto Filter cho 1 bảng dữ liệu (chọn bảng > chọn thẻ Data > chọn Auto filter)
3. Thực hiện lọc 1 dữ liệu bất kỳ trong bảng (cho dữ liệu kiểu Text / Data / Number, mỗi kiểu bạn nên lọc 1 lần)
4. Thực hiện stop recording để ngừng thao tác record.
5. Kiểm tra lại macro, ghi chú lại bằng tiếng việt những gì bạn hiểu được qua quá trình record đó, lưu lại những đoạn code giúp lọc dữ liệu bằng Filter
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thùy Trang 00:06 - Jun 21, 2020
thầy hướng dẫn rõ hơn phần auto Filter nữa được không thầy? điểm số 3 em vẫn chưa hiểu, cám ơn thầy
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thùy Trang 09:06 - Jun 22, 2020
Tức là khi thực hiện record macro, bạn sẽ record mỗi thao tác lọc 1 lần.
Lọc dữ liệu kiểu Number trong cột chứa giá trị số. => bạn sẽ biết nội dung code khi lọc dữ liệu số là gì.
Lọc dữ liệu kiểu Date (ngày tháng) => So với kiểu số thì khác gì
Bởi với mỗi kiểu dữ liệu khác nhau thì câu lệnh lọc sẽ khác nhau đó. Chủ yếu xem sự khác nhau trong lệnh record thôi, còn khi học tiếp bạn sẽ biết cách sửa lại điều kiện lọc để sử dụng dễ dàng hơn.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội