Phan Trọng Hiếu
Phan Trọng Hiếu
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 194 lượt xem

=SUM(IF(C3=1SUM(A3))+IF(C4=1SUM(A4))+IF(C5=1SUM(A5))+IF(C6=1SUM(A6))+IF(C7=1SUM(A7))+IF(C8=1SUM(A8))

=SUM(IF(C3=1,SUM(A3))+IF(C4=1,SUM(A4))+IF(C5=1,SUM(A5))+IF(C6=1,SUM(A6))+IF(C7=1,SUM(A7))+IF(C8=1,SUM(A8)) Có hàm nào thay đc hàm này ko ạ
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 194 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Trọng Hiếu 03:03 - Mar 31, 2020
Chào bạn bạn vui lòng đăng file đính kèm lên nhé
Vỗ tay vỗ tay
Phan Trọng Hiếu 03:03 - Mar 31, 2020
Chào bạn bạn vui lòng đăng file đính kèm lên nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội