Nguyễn Văn Lập
Nguyễn Văn Lập
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 203 lượt xem

Của e ko có file bài tập thực hành

Của e ko có file bài tập thực hành
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 203 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Lập 00:04 - Apr 01, 2020
Chào bạn bạn vào chương 0 để download tài liệu
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Lập 01:04 - Apr 01, 2020
bài tập thực hành ở chương cuối cùng của khóa học bạn nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội